укр   eng  
???mainPage???
України з лікарських засобів
  25.02.2015  Обмін європейським досвідом у сфері державного ринкового нагляду та контролю медичних виробів
23-24 лютого 2015 року відбувся семінар TAIEX на тему "Державний ринковий нагляд та контроль медичних виробів". Захід організовано Інструментом технічної допомоги обміну інформацією Європейської Комісії разом з Держлікслужбою України із залученням європейських експертів Міністерства здоров'я Румунії, Центру стандартизації, акредитації та метрології Латвії, Університету Казимераса Симонавичуса (Литва).
  25.02.2015  Порядок ведення Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів винесено на громадське обговорення
На офіційному сайті МОЗ України 20.02.2015 на публічне обговорення винесено проект наказу МОЗ України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг". Згідно зазначеного Порядку реєстр формує та веде Держлікслужба України в електронному вигляді. Реєстр розміщуватиметься у вільному доступі на офіційному сайті Держлікслужби України.
  24.02.2015  На громадське обговорення винесено проект постанови КМУ із затвердження критеріїв з оцінки ступеню ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, імпортом, оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами
На сайті МОЗ України для громадського обговорення оприлюднено проект постанови КМУ "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом лікарських засобів, імпортом лікарських засобів, оптовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з лікарських засобів".
НОВИНИ ДЕРЖЛІКСЛУЖБИ УКРАЇНИ
ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Міжнародні новини