укр   eng  
???mainPage???
України з лікарських засобів
  25.09.2015  У Держлікслужбі України триває реалізація навчального проекту Головного Фармацевтичного Інспекторату (MPI) Польщі з гармонізації українського фармацевтичного законодавства з стандартами ЄС
У рамках адаптації та гармонізації нормативно-правової бази обігу лікарських засобів до європейських норм та вимог, протягом останніх двох місяців триває реалізація І етапу проекту, започаткованого Головним Фармацевтичним Інспекторатом (MPI) Польщі, "Зміцнення потенціалу Державної служби України з лікарських засобів у сфері нагляду за виробництвом та дистрибуцією лікарських засобів".
  24.09.2015  Держлікслужба України узгоджує з відомствами пропозиції по проекту Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, оптової, роздрібної торгівлі та імпорту лікарських засобів
На виконання Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" Держлікслужбою України розроблено проект постанови КМУ щодо затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім АФІ)" (далі -Ліцензійні умови).
  18.09.2015  Набув чинності наказ МОЗ України № 452 "Про внесення змін до Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики"
Після опублікування в газеті "Офіційний вісник України" від 18.09.2015 р. № 72 набув чинності Наказ МОЗ України від 22.07.2015 р. № 452 , де викладено в новій редакції Порядок проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики.
НОВИНИ ДЕРЖЛІКСЛУЖБИ УКРАЇНИ
ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Міжнародні новини